Please provide a valid state.

kunang

arti kata kunang dalam bahasa karo

kunang-kunang sarulala (DP); api­api.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store