Please provide a valid state.

kusam

arti kata kusam dalam bahasa karo

1 kesam; 2 (tt warna) magem; agak-magem-magem; mekusam.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store