Please provide a valid state.

nyanyi

arti kata nyanyi dalam bahasa karo

ende; dundang; nyanyikan endeken; bernyanyi rende: saya mau bagi Tuhan rende ateku man Jahwe; erdundang; samba menidurkan anak didong; didung; didong­didong; menyanyikan ngendeken; nyanyian ende-enden: Tuhanlah kekuatanku dan -ku Yahwe kapen gegehku ras ende-endenku; lagu; bilang-bilang; buku kitap end& enden; penyanyi perende-rende; perkolong­kolong.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store