Please provide a valid state.

ragu

arti kata ragu dalam bahasa karo

1 la tek; jelpa: dl keadaan - 2 (tt apa yg harus diperbuat) ratau; berjalan dng - terjelpa-jelpa perdalin; mejelpa erdalin; 3 (tt hati) manco; mersak: dng hati yg - alu ukur erkune-kung; dl keadaan - ukur erbera; monce-monce; menjadi - monce; nggine; merasa - erbera­bera; hatinya - manco ukurna; -dia masuk ke rumah sangsi is ku rumah; ragu-ragu 1 sangsi; sangsi ukur; tumpat: nzaka semua org Kanaan maka mersak kaiak Kanan kerina; melakukan sesuatu ralang-alang; dia menolong org yg pikirannya isampatina me kaiak si tumpat ukurna; ersente; ralang-alang; tdk penzuda itu melakukannya la ralang­alang anak perana ndai mahanca; sintak surut (TRM); jelpa-jelpa; erkune-kune; geling-geling; murid­nzurid sangat tumpat kal ukur ajar-ajar; agak mentul-entul; jangan ­ola mbewat; ola alang-alangen; 2 (tt pikiran) gine; mamang; geling; once: kalau kamu percaya dan tdk ~ adi kam tek janah ukur la monce­once.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store