Please provide a valid state.

ramai

arti kata ramai dalam bahasa karo

1 riah; meriah: - tadi di pasar? meriah ndai i tiga?-jugalah meriah kang; nggerak; lebih - nggeraken; - dilalui tt jalan pelibut; 2 (tt manusia) terem; nterem; 3 (tt pekerjaan) picet; beramai-ramai deru; erhunda: dng erderu; berjalan erderu-deru; ­org datang erhunda jelma reh; meramaikan ngeriahken; periahken; meramai-ramaikan ngeriah-ngeria­hi.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store