Please provide a valid state.

tengkar

arti kata tengkar dalam bahasa karo

rubat; tengkar; tengker; jengil; jentik; julbak; juntik; gogo; egap; bentik (DP); gupuk; dawa; bebe (DP); rawat; Bertengkar rubat: kita bertiga janganlah ~ ola kita rubat teluna; ertengker; ergupuk; rubati: karena itu ~ gembala Abraham dengan gembala lot e maka rubati permakan si Abraham ras permakan si lut; rubat-rubati; jangan ~ di jalan ola rubati ibas dalan; pejentik; erjengil;regap; erdawa: ~ bangsa itu dengan musa erdawa bangsa é ras si Musa; erjentik; (dl Kati) ibas perbeben; suka ~ perjengil; dng . . ayah mertua kesigelen ras . . . mamana; saling ~ ergogo; sisimbak-simbaken; sirawaten; sisimbaken; sisi­gelen; situbilen (TRM); perubaten; perbeben; saling ~ (tt mulut) sijulbak-julbaken; rundang-undang; sitengkeren cakap; pertengkaran pergogon: mari kita membawa ~ kita ini ke pengadilan raja ota sibaba gia pergogonta enda ku bale raja; perubaten: dl suatu negara ada ibas sada negara lit perubaten; perdawan; persirawaten; pertembilen; perjengilen; regap­egap; perbintiken; perbeben; singgupuk; perbentiken(DP); membuat pengirngirken; mempertengkarkan ngerubati; perubati; saling ~ sesuatu siaku-akun.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store