Please provide a valid state.

tetap

arti kata tetap dalam bahasa karo

tetap; lalap; dia - tdk mandi ja lalapla ridi; gelgel; kendal; runut; retret(DP); tipan; piher; tdk mempunyai tempat yg - (tt binatang) laertetapen; miser-miser; - di suatutempat spt gabus sumbat botolperlut; men gusahakan supayasesuatu - di tempatnya dng tekanan per atau yg lainnyaitekan; piki ran sudah - ukur enggo erpunca; sudah- hatinya enggo bedeh ukurna;mendapat tempat yg - tipanen; tdk- (tt tingkah laku) nangkan (DP); tdk - (tt pendirian) beti-beti (DP): lengih (DP); rdk- hatimu monggar onggar ukurndu; - tidak lalap lang; - sama gelgel; bagi sigelgel; megelgel; tinggal -sama megelgel;-sptsebelunznya bagi sigelgel; -tdk beranak lalap la ranak; tetapkan 1 kendalken; tangkuhken; 2 (u piki ran) dedas; kendal; pelcik; 3 (u perkataan seseorg) patih;erpatih; 4 (tt perjanjian) ermanat manat; 5 (ttjanji) la tuling-tuling; 6(tt jiwa) teneng; 7 (tt pikirannya) piher ukurna; erdedas ukurna; 8 (ttsikap, pendapat) betul; 9 (tt pendapat dsb) bedeh; 10 (tt hati)petetap ukur; ku- pikiranku kupe piher ukurku; bertetapan - hati tetap ukur; menetapkan 1 nangkuhken; netap ken; petetap; petetapken: dia -ayadi atas sungai-sungai besar ipete tapkenna ibabo Iau-lau simbelin; -aya nentukenca; yg - si netapken; 2 (tt hati) ngkendalken ukur; netapken ukur; 3 (tt jangka waktuutk sesuatu) ertobat (TRM); 4 (tt han yg baik) niktik uari; S (‘nsl pembicaraan) ngeretreti ranan. ditetapkan - utk menduduki suatu jabatan tangkuh; berketetapan erpunca.


Kalimat

contoh kalimat yang menggunakan kata tetap dalam bahasa karo

Bahasa Indonesia

Walaupun sudah minum beberapa gelas saya masih tetap haus.

Bahasa Karo

Enggo kuinem piga-piga gelas tetap muas denga aku.

Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store