Please provide a valid state.

tukang

arti kata tukang dalam bahasa karo

pandé: bukankah ja ini anak - kayu? ma kin énda anak pandé kayu?; tukang; - besi pandé besi; - mas pandé emas; kepala - pandétua; - rumah pandé rumah; - ukir pandé rambu-rambu; menukangi nukangi; pertukangan perpandén; anggapen; anggap-anggapen.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store