Please provide a valid state.

tukar

arti kata tukar dalam bahasa karo

1 sambar; umban; salih: kamu sudah - menjadi raja di desa ini enggo kam salih jadi raja ibas kuta énda; tukar; salih; ganti; (berubah rupa muka) sambar ayo; -nya sambarna; ada -nya erganti; 2 (tt pakaian) rosé; osé; tukarkan tukarken: tangisku sudah kau ~m enjadi pesta tari-tarian perngandungenku enggo isalihken kamjadi keriahen ukur; kemalemen até; nggancihken; nambarken; pesambar; bertukar ertukar: setelah ~ pakaian dung rosé; ~ pikiran ertukar pikiren; erkusur; pikiran khusus dng maksud tertentu (negatif) pekat; saling ~ petukar; bertukar-tukaran pegancih; ergancih-gancih; menukar sambari: sudah sepuluh kali dia ~ upahku enggo sepuluh kali isambarina upahku; ngganti;pesalih; pesambar; ngumban; saling ~ situkar-tukaren; menukarkan nukarken; nggantiken; nalihken; ditukar sambari; niumban; penukar alat ~ penukar.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store