Please provide a valid state.

ulur

arti kata ulur dalam bahasa karo

1 dudur; beré (DP); 2 (ke bawah tt tali, akar dsb) tantan; ulur-ulur beréi (DP); ulurkan dudurken: -lah tanganmu dudurken tanndu; mengulur meré (DP); (msl tali ke bawah) nantan; nantan tau; petantan tinali; mengulurkan 1 ndudurken: lain Nuh tan gannya idudurken si Noah tânna; 2 (tt tangan) pegesteng; ndadaken; diulurkan ipepinter: Musa tan gannya ipepinter Musa tânna.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store