Please provide a valid state.

arah

arti kata arah dalam bahasa karo

arah; empak; tupak; kumpak; kempak; embar; karah: -lurus tudu; tak tertentu - mabal-ambal; - kaki sewaktu tidur tadah; ke - kempak; pak; empak; ke - kukudur aku; sesuatu dl - lurus petudu-tudu; jurusan bagian depan pengala; dr mana kamu kesana karah ja kam kujah;ke - mana pun ku j ape; ke - mana pun ditoleh semuanya beres kuja pe kin tulihken reridah sikap kerina; Mengarah mukanya ~ ken gala; ngalaken; Mengarahkan ngembari; ntuduken: saling ~ siembar-embaren; ~ diri kea rah matahari ialaken kempak matawari; Pengarahan penjujuren: sebab mereka tidak mengindahkan ~ Tuhan sebap la la iperdiatekenna penjujuren Dibata.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store