Please provide a valid state.

dapat

arti kata dapat dalam bahasa karo

dat; dapet; banci; bancing; danci; dorek; tunduk; tundok; mbelkas (DP): ku- (seseorg) kudapet; dibuat menjadi - pebanci-banci; -nya bancina; berpendapat ukurku; ateku: saya - ukurku; ateku; mendapat 1 rulih; ndat; ndapet; 2 (seseorg) ndapet; 3 (banyak sekali) tarah (DP): - rejeki jumpa rejeki; anak jumpa tuah; mendapati ndati; mendapatkan ndatken; nundukken; sating - situnduk-tundukken; situnduken; didapat idat: sudah - enggo idat; terdapat terdat; pendapat ate; ukur; pengakap: menurut -ku dia seorg yg jujur pengakapku ia kaiak bujur; -mu ukurndu; penatapndu; satu - sada endekna; sue arih; sada pengakap. pendapatan ulih: berapa banyak ladang itu? asakai ulihna juma ah ndai?; hasil; kedapatan 1 ketunduken; 2 (tt tipu muslihat) pedel akapna; sedapat asa: - mungkin asa bancina; sedapat-dapatnya si banci-bancina; sependapat ersada; sipengerana; kami semua- sada ukur kami kerina.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store