Please provide a valid state.

lama

arti kata lama dalam bahasa karo

dekah; ndekah:
sudah - saya mencari kamu enggo ndekah me kam kudarami; melawen; melon; letlet; ermatmat;
belum - ndai; - nya jangkana; dekahna;
Dia berapa di situ empat puluh hari -nya dekahna is i je lit empat puluh wari;
- waktunya meletlet; udah (DP);
paling - sindekahna;
berapa - waktunya? uga dekahna?;
terlalu - melawenca; melawensa;
sudah - sekali ndubem kal;
- baru berbuah (tt tanaman) bekel (DP); mbekel;
tdk - lagi nandangi;
tdk - lagi terang nan­dangi terang;
masih - selesai rumahnya udah pe langa dung rumahna (DP);
lama-kelamaan piah-piah: maka penyakitnya semakin parah maka piah-piah reh kelekna penakitna;
berlama-lama 1 pelalap-lalap: pedekah-dekah; nzembiarkan pelalap-lalap; 2 (tt penyakit) erdundun;
dilamakan ipedekah;
dilama-lamakan pelawen-lawen; pedekah-dekah;
selama sedekah; kinahun; kenahun; kidekah: saya hidup saya tdk pernah merasakan kesenangan kidekah aku nggeluh la pernah kunanami entabeh; hidup kidekah nggeluh; asa umur;
kamu pergi kinahun kam berkat; selama-lamanya sedekah-dekahna; sindekah-ndekahna: kemuliaan sampai kemulian seh si ndekah­ndekahna; si rasa lalap; selamanya asa lalap; si rasa lalap:
- tidak lalap Lang; membuat berlang­sung - ngelalapken;


Kalimat

contoh kalimat yang menggunakan kata lama dalam bahasa karo

Bahasa Indonesia

Sudah lama kita tidak berjumpa

Bahasa Karo

Enggo ndekah kita la jumpa

Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store