Please provide a valid state.

mula

arti kata mula dalam bahasa karo

bena; mula; pemena: asal -nya bena­benana; -nya mulana; mula-mula tangtangna: tadi saya tdk percaya tangtangna ndai la aku tek; mula-mulana; rungkah; yg mula-mula; Allah yg Dibata si mula jadi; mulai 1 benaken; 2 (tt perang) peltep: tenggelam berteriak dia mena gedap, erdilo ia; menaken; memulai menai: dng sesuatu menaken; sesuatu pekerjaan ngerungkah; boleh - (pdpermainan anak kecil) rube; - lagi (tt luka, menceret dsb) bentan; bekerja tetapi tak lama kemudian mening­galkannya' lagi recok; pepir; dimulai ibenaken: -nya ibenaina; permulaan ulu; tartarna; pemena; pelebe; -nya bena-benana; tang­tangna; pd -nya tangtangna; pd -nya kami ke sini menzbeli padi tangtangna kami kujenda nukur page; semula benana.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store