Please provide a valid state.

rajuk

arti kata rajuk dalam bahasa karo

1 benci; bencut; tembeh; mange ukur; sangkam (DP); 2 (tt hati, pikiran) bentan; merajuk mbenceng; nembeh; mbenci; bencut; ermange: sering ­nembeh-nembeh rusur; suka pernembeh; hal yg menyebabkan org ~ kebentanen; erbentan-bentan; merajuki nembehi; rajukan tembeh-tembeh; bentan­bentan.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store