Please provide a valid state.

tuntun

arti kata tuntun dalam bahasa karo

tegu; (msl ternak) émbar; menuntun negu: - ke jalan yg benar ngémbari; saling kejalanyg benar siémbar-émbaren; menuntun-nuntun negu-negu: mereka org buta itegu-teguna kalak si péntang; dituntun itegu; penuntun penegu-negu.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store