Please provide a valid state.

dorong

arti kata dorong dalam bahasa karo

1 tulak; jemba; sorong; ajuk; asak; derpa; songgum (DP); bentu (DP): ­ke luar encek; - ke belakang tunda; - ke depan anjem; onjem; -dan terus ditekan jemjem; - dgn keras ngonjumken (TRM); - sampaijatuh njugulken; tugut; 2 (tt semak, lalang dsb) rimba; 3 (tt hati, pikiran) giah; dorong-dorong jemba-jemba; dorongkan songgumken; mendorong norong; nderpa; nulak; njemba:saling siasak-asaken: semua penderita penyakit saling - kerina kaiak si penakiten siasak­asaken; sisorong-sorongen; situ­guten; sijuljul-juljulen; sitedulen sijugul-jugulen; saling hingga tersungkursijemba-jemban; sianjem­anjemen; sijemjem-jemjemen; segera sesudah itu Roh Kudus - Dia ke padang gurun kenca si é minter ijemba Kesah si Badia Ia ku taneh si mesawang; ngajuk; ngasak; nunda; ngiahken; pagi-pagi malaikat si Lot supaya disegerakan erpagi-pagi i-iahken malekat si Lut gelah ipedasina; ergiah; ngerimba; dan menekan njemjem; ~ seseorg melakukan sesuatu nungsung; keluar ngencek; utk membuat sesuatu pegiahken ukur; pegiatken (TRM); dgn penyangga dsb njuljul; - dr belakang shg jatuh nganjemken; ngonjemken; dng kekerasan dirt terus di antara orang banyak nelat; dgn lutut nedul; org itu sengaja ~ terus dan meneka -pejemjemken kalak ah ndai; org ke samping ngelang; utk sesuatu nggerge; oleh sebab kesukaannya yg dia selalu sabab kerincuhenna rusur nggerge (TRM); balik ngulak; kembali ngulakken; dan malaikat Tuhanlah ~ mereka janah itulakken malekat Tuhan lah ia; janah malekat Tuhan nge sinjemba kalake; saya dia spt lumpur di jalan kutundai me ia bagi kubang ibas pasar;alat utk jemba­jemba; penjemba; sorong-sorong; dl hal yg kita ibas pegegehi kita; mendorong-dorong mencek-encek; mendorongi nundai; nderpai; ngerimbai; mendorongkan ngasakken; nong­gumken; njuljulken; (agar jatuh) ngonjomken; bentuken (DP); didorong ijemba; oleh pemikiran ijemba-jemba perukuren; didorongkan tugutken; terdorong tergiah; merimba; terjemba: merasa ergiah-giah; mereka yg hatinya kaiak si tergiah ukurna; dorongan ngiah-ngiahi; ngiahken: memberikan ~ ngiah-ngiahi; ngiahken; utama penjemba; pendorong (mengakibatkan ke­malangan/ketidak mujuran) tunda kais.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store