Please provide a valid state.

pahar

arti kata pahar dalam bahasa karo

pahar; tabak.


Download Aplikasi Kamus Karo di Play Store